Autor: Maria Dzięcielska

29 marca, 2024

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy niech te dni świąteczne przyniosą przede wszystkim zdrowie, będące fundamentem...

2 listopada, 2023

Potrzeby a realna opieka zdrowotna

W obliczu rosnących wyzwań w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce, istotne jest skupienie uwagi na specyficznych potrzebach...

10 października, 2023

Dzień Zdrowia Psychicznego

W obliczu dynamicznych zmian współczesnego świata, poświęcenie uwagi zdrowiu psychicznemu staje się nieodzownym elementem...