Kontakt

Maria Dzięcielska
Biuro prasowe
stowarzyszenie@jednymtchem.pl
+ 48 884 838 886

ul. Marszałkowska 140/62c
00-061 Warszawa