Misja

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że osób korzystających ze świadczenia pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej jest w Polsce obecnie około 10 tysięcy chorych. Z tej liczby niestety nie wszyscy pacjenci objęci są wentylacją domową. Liczba potrzebujących stale rośnie, m. in. ze względu na rosnące zanieczyszczenie powietrza, starzejące się społeczeństwo i poprawę diagnostyki.

Wentylacja mechaniczna zastępuje lub wspomaga nasz oddech. W naszym gronie są osoby po wypadkach komunikacyjnych, ze stwardnieniem rozsianym, zanikiem mięśni, deformacjami klatki piersiowej, czy chorujące na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Aktualnie istnieje możliwość korzystania z respiratora w warunkach domowych, co w znacznym stopniu ułatwia osobom chorym powrót do funkcjonowania w naturalnym środowisku, jakim jest dom i rodzina.

Choć wentylacja domowa jest procedurą, która ratuje nam życie, nie jest oficjalnie zakwalifikowana jako taka. Mimo wielu prób, również w imieniu wentylowanych pacjentów, dotychczas nie udało się zmienić kwalifikacji świadczenia. Czujemy, że nasza sytuacja jest niepewna. Chcemy to zmienić.

Misją stowarzyszenia JEDNYM TCHEM! jest niesienie pomocy i wsparcia wszystkim pacjentom, którzy korzystają z wentylacji. Chcemy budować świadomość społeczeństwa na temat wentylacji oddechowej oraz upowszechnić wiedzę i informację w zakresie leczenia przewlekłych chorób dróg oddechowych.

Naszym celem jest wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji pacjentów korzystających z wentylacji domowej oraz zwrócenie uwagi decydentów na sytuację pacjentów korzystających z wentylacji domowej.

Skupimy się na wypracowaniu, uregulowaniu i wspieraniu rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjentów, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.