Dołącz do nas

Wszystkich pacjentów, którzy korzystają z wentylacji domowej, ich bliskich oraz osoby zainteresowane tematem wentylacji oddechowej, domowej oraz mechanicznej wentylacji domowej, zapraszamy do dołączenia do Stowarzyszenia JEDNYM TCHEM!

Dołącz do nas

Dołącz do nas w 3 krokach:

 1. Wypełnij deklarację członkowską
  Deklaracja członkowska Jednym Tchem.PDF
  Deklaracja członkowska Jednym Tchem.WORD
 2. Odeślij wypełnioną i podpisaną deklarację do nas w formie skanu na adres e-mail: stowarzyszenie@jednymtchem.pl
  lub drogą pocztową na adres:
  Biuro Stowarzyszenia Jednym Tchem
  ul. Marszałkowska 140/62c
  00-061 Warszawa
 3. Poczekaj na naszą odpowiedź i potwierdzenie przyjęcia Cię przez Zarząd do Stowarzyszenia!

„JEDNYM TCHEM!” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 26.11.2020  pod numerem KRS: 0000870649