Statut

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. budowanie świadomości społeczeństwa na temat wentylacji oddechowej, domowej oraz mechanicznej wentylacji domowej,
 2. upowszechnianie wśród społeczeństwa i pacjentów wiedzy oraz informacji w zakresie leczenia przewlekłych chorób dróg oddechowych,
 3. wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji pacjentów korzystających z wentylacji domowej,
 4. zwrócenie uwagi decydentów na sytuację pacjentów korzystających z wentylacji domowej,
 5. działania na rzecz inicjatyw zmierzających do ochrony interesów osób pacjentów z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych,
 6. wypracowanie, uregulowanie i wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjentów, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia,
 7. ochrona praw chorych.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. inicjowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym i edukacyjnym,
 2. popularyzację dobrych praktyk w związku z celami Stowarzyszenia,
 3. tworzenie platform wymiany wiedzy w związku z celami Stowarzyszenia,
 4. współpracę z organami władz państwowych, samorządowych, organizacjami społecznymi.