Aktualności › Stanowisko Stowarzyszenia JEDNYM TCHEM wobec propozycji nowego modelu opieki AOTMiT

22 grudnia 2022 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przedstawiła propozycję nowego modelu opieki nad pacjentami z przewlekłą niewydolnością oddychania i obturacyjnym bezdechem sennym, który dotyczy chorych wentylowanych mechanicznie w domach (leczonych inwazyjnie i nieinwazyjnie).

22 stycznia 2023 r. upływał termin nadsyłania uwag do zaprezentowanego dokumentu. Stowarzyszenie JEDNYM TCHEM przedstawiło w tym czasie swoje stanowisko wraz z uwagami do proponowanych zmian w opiece.

Z dokumentami można zapoznać się poniżej: