Aktualności › Razem możemy więcej

Stowarzyszenie Jednym Tchem! dołączyło w poczet członków Federacji Pacjentów Polskich oraz Koalicji „na  pomoc niesamodzielnym”.

Współpraca z organizacjami zaowocuje efektywniejszą realizacją wspólnego celu, jakim jest poprawa sytuacji pacjentów przewlekle chorych a wszelkie działania Stowarzyszenia będą wspierane i motywowane aktywnościami Federacji oraz Koalicji.

Bardzo cieszy nas dołączenie do grona członków Federacji Pacjentów Polskich oraz Koalicji „na pomoc niesamodzielnym”. Mamy nadzieję, że współpraca ta zaowocuje pozytywnymi zmianami dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową” – mówi Ryszard  Rusnarczyk, prezes Stowarzyszenia JEDNYM TCHEM! .

 

Federacja Pacjentów Polskich

Misją Federacji jest integracja środowiska pacjentów, ochrona praw, reprezentowanie interesów pacjentów oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych.

Koalicja „na pomoc niesamodzielnym”

Celem Koalicji jest dążenie do poprawy jakości życia osób niesamodzielnych, które utraciły niezależność fizyczną, psychiczną lub umysłową. Celem Koalicji jest również promocja rozwiązań ukierunkowanych na samodzielność oraz bezpieczeństwo funkcjonalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów.