Aktualności › Opieka długoterminowa w Polsce – Twoja opinia jest ważna!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, czyli do współtworzenia rozwiązań z zakresu opieki długoterminowej w Polsce, które mogą dotyczyć w przyszłości każdego z nas.

Bank Światowy, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, przygotowuje przegląd systemu opieki długoterminowej w Polsce. Ten przegląd obejmie szczegółową diagnozę polskiego systemu opieki długoterminowej i posłuży jako podstawa do dalszych zmian systemowych.

Celem przeglądu jest rozwój istotnej dziedziny usług społecznych i zdrowotnych w Polsce. W związku z tym, organizowane są również konsultacje społeczne, aby zapewnić udział i głos społeczeństwa. Bank Światowy zaprosił do współpracy Fundację Urszuli Jaworskiej, Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” oraz stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora w organizacji spotkań konsultacyjnych oraz w upowszechnianiu ankiety.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w badanie ankietowe i podzielenia się swoją opinią! Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ankieta-opieka-dlugoterminowa