Aktualności › Odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta na apel pacjentów o obniżeniu taryf

Otrzymaliśmy odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta na apel pacjentów z prośbą o wsparcie Stowarzyszenia pacjentów na rzecz wentylacji domowej Jednym Tchem! odnośnie zarekomendowanej przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nowej wyceny świadczeń w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną.

Odpowiedź znajduje się pod linkiem Odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta