Aktualności › Apel w sprawie realnego dostępu do trzeciej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Wśród pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach pozaszpitalnych znajdują się osoby po wypadkach komunikacyjnych, ze stwardnieniem rozsianym, zanikiem mięśni, deformacjami klatki piersiowej oraz chorujące na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Są to osoby o znacząco obniżonej odporności i w większości przypadków niemobilni. Nasi pacjenci na co dzień w warunkach domowych korzystają z respiratorów i mechanicznego wspomagania oddechu. Pomimo, że nasza grupa pacjentów przewlekle chorych znalazła się w grupie 1B, a więc osób, które mogły zostać zaszczepione jako jedne z pierwszych, wciąż otrzymujemy liczne zgłoszenia od zaniepokojonych pacjentów, które świadczą o trudnym dostępie do szczepionek na COVID-19. Moje osobiste doświadczenia również pokazują, że pomimo rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o zaszczepieniu osób przewlekle chorych w pierwszej kolejności, występowały liczne problemy, m.in. ze zbyt małą ilością szczepionek, jak i wciąż przedłużających się terminach w placówkach medycznych.

Wobec powyższych – bardzo prosimy o wskazanie, gdzie pacjenci z przewlekłą choroba płuc, wentylowani mechanicznie, należący do grupy 1B, powinny zgłosić się po trzecią dawkę szczepienia? Czy powinniśmy zgłosić się do lekarzy POZ, czy będą dostępne mobile punkty dedykowane pacjentom z grupy 1B, co byłoby najlepszym rozwiązaniem dla tej grupy osób? Kolejną kłopotliwą kwestią jest odmowa zaszczepienia osób chorych przez placówki medyczne. Co mają zrobić pacjenci, kiedy nie będą mogli zaszczepić się w punkcie, który został im przypisany, gdzie taki pacjent powinien się zgłosić, aby uzyskać poradę?

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały niejako określone przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia na początku drogi organizacji szczepień przeciw COVID-19 w Polsce, jednak jak pokazują doświadczenia moje oraz innych pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach pozaszpitalnych, system nie funkcjonuje w prawidłowy sposób. W efekcie dostęp do szczepionek wciąż jest utrudniony, szczególnie dla pacjentów z przewlekłymi chorobami, lub niemobilnymi. Będąc prezesem i jednocześnie pacjentem chorującym na POChP, zostałem zaszczepiony prawie 8 miesięcy po dedykowanym terminie szczepienia. Przy obniżonej odporności i szczególnie wysokim stopniu zagrożenia podczas pandemii, szczepionka jest bardzo ważna. Pacjenci boją się wirusa atakującego drogi oddechowe, bo w ich przypadkach zakażenie może oznaczać śmierć, a więc chorzy żyją w przewlekłym strachu – z tego względu boją się wizyt ich bliskich, czy nawet – kontroli lekarskich, bo narażają się wtedy na zakażenie. Jakość życia z POChP i tak jest obniżona, a zwiększony stres negatywnie wpływa na funkcjonowanie chorych i może prowadzić do depresji.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Ministra o zapewnienie dostępu do szczepień przeciw COVID-19 dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, szczególnie dla pacjentów niemobilnych, aby mogli w szybki i bezpieczny dla nich sposób skorzystać ze szczepienia. Będziemy wdzięczni za zobligowanie punktów szczepień do szczególnej uwagi dla osób przewlekle chorych oraz określenie wyżej wskazanych kwestii, tj. gdzie pacjenci mogą się zgłosić po szczepienie, i co mają zrobić w przypadku, gdy odmówiono im szczepień. Bardzo zależy nam, aby żaden pacjent z chorobą przewlekłą nie miał problemu z zaszczepieniem, aby uniknąć niebezpieczeństwa zakażenia czy powikłań, jakie mogą wystąpić u pacjentów z przewlekłymi chorobami oraz życia w permanentnym stresie o swoje zdrowie i życie.