Aktualności › Zaproszenie na webinar edukacyjny „Wentylacja mechaniczna w dobie pandemii COVID-19”

Stowarzyszenie Pacjentów na rzecz Wentylacji Domowej Jednym Tchem! serdecznie zaprasza pacjentów i ich bliskich oraz media na bezpłatny webinar edukacyjny „Wentylacja mechaniczna w dobie pandemii COVID-19”, który odbędzie się 2 lutego o godzinie 11:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się na stronie: www.webinaredukacyjny.jednymtchem.pl

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy i wsparcia wszystkim pacjentom korzystającym z wentylacji oraz budowanie świadomości wśród społeczeństwa na temat wentylacji oddechowej, aby upowszechnić wiedzę i informacje w zakresie leczenia przewlekłych chorób dróg oddechowych.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzenia:
11:00 – 11:10 Otwarcie spotkania – Michał Dobrołowicz
11:10 – 11:20 Czym jest wentylacja oddechowa i jak ratuje życie? – dr n. med. Andrzej Stachowiak, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, prezes Pallmed
11:20-11:30 – Nowa grupa pacjentów, która powstała w wyniku powikłań post-COVID19 – prof. dr hab. n. med. Andrzej Fal, Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
11:30-11:40 Perspektywa pacjenta – Ryszard Rusnarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów na rzecz Wentylacji Domowej Jednym Tchem! oraz Jakub Szybiak, pacjent wentylowany mechanicznie w domu
11:40- 12:00 Dyskusja

Aby wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj się na stronie:
www.webinaredukacyjny.jednymtchem.pl