Aktualności › Weto do Ustawy o Świadczeniu Wspierającym dla Osób z Niepełnosprawnościami – Apel do Prezydenta RP

Zasada „Nic o nas, bez nas!” jest kluczowym fundamentem w kreowaniu polityk publicznych dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Oczekujemy, że nasze społeczeństwo będzie bardziej inkluzywne i uwzględniające potrzeby wszystkich jego członków. Niestety, przyjęcie Ustawy o Świadczeniu Wspierającym w sposób niewłaściwy narusza tę zasadę, ignorując głos osoby, której ta ustawa dotyczy.

Zachęcamy Was wszystkich do wsparcia inicjatywy, podpisując petycję za zawetowaniem Ustawy o Świadczeniu Wspierającym, którą możecie znaleźć pod linkiem: [link do petycji]

Dziękujemy za Wasze wsparcie i solidarność. Razem możemy stworzyć bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, w którym każdy obywatel ma szansę na godne życie i pełne uczestnictwo w życiu publicznym.