Aktualności › Sukcesy Stowarzyszenia Jednym Tchem

Osiągnięcia od lipca 2022:
Udało nam się wygenerować blisko 700 publikacji, a nasza współpraca objęła takie media jak Polsat, TVN, ostatnio ukazał się wywiad z pacjentami w Newsweeku. Nasze artykuły ukazywały się również w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej. Poza tym, regularnie pojawiamy się na antenach różnych stacji radiowych i telewizyjnych.
Aktywnie angażujemy się również w media społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter. Dzięki temu udało nam się pozyskać nowych członków Stowarzyszenia. Na początku tego roku opublikowaliśmy raport dotyczący oceny samopoczucia pacjentów stosujących wentylację mechaniczną w warunkach domowych. Nadal przypominamy wyniki tego raportu za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych.
Jesteśmy w bieżącym kontakcie z decydentami, wysyłamy regularnie listy i apele do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym roku nawiązaliśmy również współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Nasze stowarzyszenie brało udział w różnych wydarzeniach skierowanych do pacjentów we współpracy z „Koalicją na pomoc niesamodzielnym”. Mieliśmy również możliwość prezentacji naszego stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia regularnie odbywa posiedzenia, podczas których omawia bieżące kwestie dotyczące działań podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie. Na tych spotkaniach przyjmujemy również nowych członków. W zeszłym roku odbyły się dwa takie posiedzenia.