Aktualności › Stowarzyszenie Jednym Tchem partnerem stowarzyszonym w projekcie BREATH 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Jednym Tchem stało się partnerem stowarzyszonym w projekcie BREATH powstałym w ramach Europejskiego Partnerstwa Współpracy i Innowacji w celu Promowania Aktywności Fizycznej u Pacjentów z Przewlekłymi Chorobami Układu Oddechowego.

Na całym świecie około 545 milionów ludzi w różnym wieku cierpi z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego. Zapadalność na przewlekłe choroby układu oddechowego wciąż rośnie, a pandemia Covid-19 zaostrzyła ten problem, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaprosiła naukowców do opracowania innowacyjnych metod zapobiegania, leczenia i rehabilitacji przewlekłych chorób układu oddechowego, a także działań poprawiających jakość życia osób z problemami układu oddechowego. Inicjatywa ta doprowadziło to do powstania projektu BREATH, w ramach którego naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego podjęli współpracę z naukowcami z Uniwersytetu z Litwy, Chorwacji, Portugalii i Włoch celem stworzenia programu aktywności fizycznej oraz narzędzi dla osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

Cele projektu BREATH:

Aktualne dowody naukowe wskazują, że aktywność fizyczna i długoterminowa rehabilitacja powinny być rekomendowane pacjentom z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, ponieważ poprawiają one wyniki zdrowotne. Dlatego też celem głównym projektu jest opracowanie programów i planów rehabilitacji, poprawa edukacji pacjentów, szkolenie rodzin i organizacji pacjentów oraz podniesienie jakości życia pacjentów.

Ponadto projekt ma na celu podniesienie kompetencji:

  • studentów kierunków fizjoterapia/wychowanie fizyczne/sport/pielęgniarstwo, którzy potrzebują zdobyć umiejętności i profesjonalne kompetencje niezbędne do pracy z  pacjentami z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
  • profesjonalistów w dziedzinie fizjoterapii/ aktywności fizycznej/ sportu/ pielęgniarstwa, którzy chcą się specjalizować w określonych obszarach.

Projekt BREATH obejmuje 3 główne działania:

1. Porównanie lokalnych kontekstów w krajach uczestniczących z uwzględnieniem epidemiologii, organizacji Narodowej Systemu Opieki Zdrowotnej, zarządzania, ścieżek rehabilitacji i struktur rehabilitacyjnych, w celu przeglądu rozwoju programów aktywności fizycznej dla pacjentów z chorobami układu oddechowego i lokalnych niezaspokojonych potrzeb.

2. Stworzenie bazy danych najlepszych praktyk, które wspierają lub ograniczają aktywność fizyczną pacjentów z chorobami układu oddechowego

3. Rozwój platformy e-learningowej dla profesjonalistów z dziedziny ochrony zdrowia oraz aktywności fizyczną/ sportu, aby pomóc im w organizacji aktywności fizycznej dla pacjentów z chorobami układu oddechowego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie https://breath.ku.lt/