Aktualności › Niepewność jutra a pacjenci wentylowani mechanicznie

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, obchodzony 17 października, stanowi ważną okazję do skoncentrowania uwagi na konkretnej grupie seniorów – osobach wymagających wentylacji mechanicznej. Statystyki wskazują, że w Polsce rośnie liczba osób starszych, które ze względu na swoje schorzenia są zależne od wentylacji mechanicznej. Taki stan rzeczy stawia przed systemem opieki zdrowotnej szczególne wyzwania, w tym zapewnienie dostępu do specjalizowanej opieki medycznej i odpowiednich urządzeń.

Dla pacjentów wentylowanych, szczególnie wśród seniorów, kluczowe jest dostarczenie nie tylko podstawowej opieki medycznej, ale również wsparcia rehabilitacyjnego, które ma kluczowe znaczenie dla ich jakości życia. Z danych wynika, że seniorzy wymagający wentylacji mechanicznej często doświadczają ograniczonego dostępu do rehabilitacji, co może znacząco wpływać na ich zdolność do prowadzenia aktywnego i niezależnego życia.

W związku z tym, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych powinien być wykorzystany nie tylko do uznania wkładu starszych osób w społeczeństwo, ale również do zwrócenia uwagi na potrzebę rozbudowy i adaptacji systemów opieki zdrowotnej, tak aby mogły one lepiej odpowiadać na złożone potrzeby seniorów, w tym tych zależnych od wentylacji mechanicznej.