Aktualności › DRUGIE SPOTKANIE ONLINE STOWARZYSZENIA

22 października odbyło się drugie spotkanie członków stowarzyszenia, podczas którego, oprócz kwestii formalnych, skupiono się na obawach i niepokojach pacjentów spowodowanych pandemią koronawirusa i sytuacją w szpitalach.

  1. Wentylacja to leczenie ratujące życie w domu pacjenta i zmiana kwalifikacji świadczenia jest potrzebna
  2. Pacjenci wentylowani powinni priorytetowo mieć dostęp do szczepionek przeciw grypie i pneumokokom? Należy chronić pacjentów wentylowanych przed infekcjami grypy i zaplenia płuc.
  3. Wentylacja domowa stanowi niższe koszty w stosunku do leczenia w oddziałach szpitalnych dla wentylowanych mechanicznie. Wentylacja mechaniczna domowa daje większy komfort i bezpieczeństwo przy mniejszych kosztach do leczenia szpitalnego/stacjonarnego.
  4. Pobyt w szpitalu wiąże się z ryzkiem zakażenia szpitalnego trudnego do leczenia i kosztownego infekcjami (pacjenci mają osłabiony układ odpornościowy).
  5. Pacjenci obawiają się braku respiratorów w szpitalach w związku z COVID-19. Ponad 8 tysięcy respiratorów służy codziennie chorym w ich domach.
  6. Wentylacja domowa daje wygodę, ułatwia logistykę i odciąża psychikę pacjenta – wyjazd do szpitala wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i koniecznością pomocy rodziny
  7. Aktywizacja zawodowa – pacjenci mogą nadal być aktywni zawodowo dzięki wentylacji domowej. Wentylacja mechaniczna domowa nie ogranicza też aktywności społecznej ciężko chorych.