Aktualności › Dołącz do Stowarzyszenia Jednym Tchem!

Osoby wentylowane mechanicznie mają nową okazję do poznania innych osób w podobnej sytuacji i zaangażowania w działania na rzecz poprawy sytuacji pacjentów. Powstało Stowarzyszenie Pacjentów na rzecz Wentylacji Domowej JEDNYM TCHEM!, które jest ogólnokrajową organizacją założoną przez i dla pacjentów korzystających z wentylacji domowej oraz ich bliskich i rodzin. Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2020 roku, jednak jego członkowie od lat działają na rzecz pacjentów wentylowanych.

Choć wentylacja domowa jest procedurą, która ratuje życie pacjentów, nie jest oficjalnie zakwalifikowana jako taka. Mimo wielu prób, również w imieniu wentylowanych pacjentów, dotychczas nie udało się zmienić kwalifikacji świadczenia.

Stowarzyszenie Jednym Tchem! jest otwarte na współpracę z pacjentami, którzy korzystają z wentylacji domowej, ich bliskimi oraz osobami zainteresowanymi tematem wentylacji mechanicznej.

Aby dołączyć do Stowarzyszenia wystarczy wypełnić deklarację członkowską, która znajduje się na stronie: Przyłącz się – Jednym Tchem! i wysłać ją na adres:
Biuro Stowarzyszenia Jednym Tchem!
ul. Marszałkowska 140/46
00-061 Warszawa

Dołączenie i działania w ramach Stowarzyszenia są bezpłatne, nie pobieramy od członków żadnych opłat!

Misją stowarzyszenia JEDNYM TCHEM! jest niesienie pomocy i wsparcia wszystkim pacjentom, którzy korzystają z wentylacji. Chcemy budować świadomość społeczeństwa na temat wentylacji oddechowej oraz upowszechnić wiedzę i informacje w zakresie leczenia przewlekłych chorób dróg oddechowych. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji pacjentów korzystających z wentylacji domowej oraz zwrócenie uwagi decydentów na sytuację pacjentów korzystających z wentylacji domowej.
Wspólnymi siłami możemy więcej!
Zachęcamy również do śledzenia Twittera Stowarzyszenia, gdzie codziennie są udostępniane aktualności na temat wentylacji oddechowej.

Więcej informacji na stronie www.jednymtchem.pl